även om


även om
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att

Svensk synonymlexikon. 2013.